хабитуален

Придавка

Значење на хабитуален:

Што се повторува, што минал во навик, вообичаен. Хабитуални дејства.

Членувана форма: хабитуалниот.

Последна промена: 11.05.2021 15:26

Оригинални податоци:

хабитуален, хабитуалниот прид. Што се повторува, што минал во навик, вообичаен. Хабитуални дејства.