хабитус

Именка, машки род

Само во еднина.

Значење на хабитус:

1. Севкупност од надворешни особености на телото; надворешна телесна градба кај човек, кај животни или кај растенија.

2. Дејство, постапка што станале вообичаени со нивно повторување; навика.

Оригинални податоци:

хабитус, (само едн.) м. 1. Севкупност од надворешни особености на телото; надворешна телесна градба кај човек, кај животни или кај растенија. 2. Дејство, постапка што станале вообичаени со нивно повторување; навика.