Хаити

Именка

Топоним.

Само во множина.

Значење на Хаити:

1. Остров и држава во Карипското Море, Средна Америка.

2. Хаиќанец, Хаиќанка, Хаиќани етн.

3. хаитски/хаиќански кт.

Оригинални податоци:

Хаити мн. 1. Остров и држава во Карипското Море, Средна Америка. 2. Хаиќанец, Хаиќанка, Хаиќани етн. 2. хаитски/хаиќански кт.