Хаваи

Именка

Топоним.

Само во множина.

Значење на Хаваи:

1. Архипелаг и сојузна држава на САД во Тихиот Океан.

2. Хаваец, Хавајка, Хавајци етн.

3. хавајски кт.

Оригинални податоци:

Хаваи мн. 1. Архипелаг и сојузна држава на САД во Тихиот Океан. 2. Хаваец, Хавајка, Хавајци етн. 3. хавајски кт.