Хавана

Именка, женски род

Топоним.

Значење на Хавана:

1. Главен град на Куба.

2. хаванец, хаванка, хаванци етн.

3. хавански кт.

Оригинални податоци:

Хавана ж. 1. Главен град на Куба. 2. хаванец, хаванка, хаванци етн. 3. хавански кт.