хаварија

Именка, женски род

Значење на хаварија:

1. Оштетување, дефект на направа или објект (машина, авион, брод, хала, погон).

2. Во поморското право – вонредни трошоци предизвикани од оштетување, дефект.

3. Бродолом.

Множина: хаварии.

Оригинални податоци:

хаварија, мн. хаварии ж. 1. Оштетување, дефект на направа или објект (машина, авион, брод, хала, погон). 2. Во поморското право – вонредни трошоци предизвикани од оштетување, дефект. 3. Бродолом.