и 2

Честица

Значење на и:

За да се нагласи нешто. И Јован ми е пријател. Сакам и ти да дојдеш.

Оригинални податоци:

и2, чест. За да се нагласи нешто. И Јован ми е пријател. Сакам и ти да дојдеш.