и 3

Извик

Значење на и:

1. За да се истакне чудење. И, какво зеленило! И, што убаво дете!

2. За да се истакне негодување. И, голема работа! И, каква мајка си!

3. иии...! (нар. поез.) иј!, ииј! а) При извикувања во народните песни за изразување чувства и за постигнување емотивен ефект. Обично на крајот од стихот, од строфата или од песната. Заросила ситна роса, иии...! Наросила родно поле, иии...! б) При народни игри за изразување восхит, самостојно. Иии!

Оригинални податоци:

и3, изв. 1. За да се истакне чудење. И, какво зеленило! И, што убаво дете! 2. За да се истакне негодување. И, голема работа! И, каква мајка си! 3. иии...! (нар. поез.) сп. иј!, ииј! а) При извикувања во народните песни за изразување чувства и за постигнување емотивен ефект. Обично на крајот од стихот, од строфата или од песната. Заросила ситна роса, иии...! Наросила родно поле, иии...! б) При народни игри за изразување восхит, самостојно. Иии!