и

Глас

Значење на и:

1. Една од петте самогласки во македонскиот јазик, самогласка од преден ред.

2. Единаесетта буква од азбуката со која се обележува гласот и.

Последна промена: 11.05.2021 14:18

Оригинални податоци:

и, 1. Една од петте самогласки во македонскиот јазик, самогласка од преден ред. 2. Единаесетта буква од азбуката со која се обележува гласот и.