иглар

Именка, машки род

Значење на иглар:

Тој што изработува или продава игли.

Множина: иглари.

Последна промена: 11.05.2021 14:18

Оригинални податоци:

иглар, мн. иглари м. Тој што изработува или продава игли.