игларче

Именка, среден род

Значење на игларче:

Перниче на кое се боцкаат иглите при шиење или поради чување.

Множина: игларчиња.

Последна промена: 11.05.2021 14:18

Оригинални податоци:

игларче, мн. игларчиња ср. Перниче на кое се боцкаат иглите при шиење или поради чување.