игленица

Именка, женски род

Значење на игленица:

Безопасна игла, игла со сигурносен начин на закопчување; безопасна.

Множина: игленици.

Оригинални податоци:

игленица, мн. игленици ж. Безопасна игла, игла со сигурносен начин на закопчување; безопасна.