ишука се

Глагол, свршен

Спореди: шука.

Значење на ишука се:

За кожа ‒ добие лишаи од ветер или од мраз; се. Му се ишукаа рацете.

Коњугација: се ишукаат.

Оригинални податоци:

ишука се, се ишукаат св. За кожа ‒ добие лишаи од ветер или од мраз; сп. шука се. Му се ишукаа рацете.