ива

Именка, женски род

Ботаника.

Значење на ива:

Вид врба со широки елипсовидни листови; Salix caprea.

Множина: иви.

Последна промена: 11.05.2021 14:18

Оригинални податоци:

ива, мн. иви ж. (бот.) Вид врба со широки елипсовидни листови; Salix caprea.