Иванден

Именка, машки род

Ботаника.

Значење на Иванден:

Христијански празник што се празнува во чест на светителот Св. Јован Крстител, на 7 јули според православниот календар. Иванденски петок ‒ петокот пред Иванден; Иванденско цвеќе ‒ Salvia sclavia.

Оригинални податоци:

Иванден м. Христијански празник што се празнува во чест на светителот Св. Јован Крстител, на 7 јули според православниот календар. Иванденски петок ‒ петокот пред Иванден; Иванденско цвеќе (бот.) ‒ Salvia sclavia.