иверица

Именка, женски род

Значење на иверица:

Табла, штица добиена со пресување од лепило и иситнето дрво, иверки.

Множина: иверици.

Оригинални податоци:

иверица, мн. иверици ж. Табла, штица добиена со пресување од лепило и иситнето дрво, иверки.