ја

Честица

Разговорен збор, израз.

Значење на ја:

1. За посочување кон нешто. Ја го детето. Ја го младоженецот и тој дојде.

2. При потврдување, даДали ти се вино омилело? ‒ Ја, ами што.

Оригинални податоци:

ја, чест. (разг.) сп. еве, ене, ете. 1. За посочување кон нешто. Ја го детето. Ја го младоженецот и тој дојде. 2. При потврдување, в. да1. Дали ти се вино омилело? ‒ Ја, ами што.