ја!

Извик

Разговорен збор, израз.

Значење на ја!:

1. а; SYN_ајде. За поттикнување кон некое дејство, повик да се направи нешто. Ја, земи ти да видам што ќе направиш. Ја излези стара мајко на прозорецот! Ја подај ми рујно вино! Ја запеј ми една песна!

2. За изразување негодување, несогласување. Ја, ти ќе ми кажеш!

Оригинални податоци:

ја!, изв. (разг.) 1. в. а; ајде. За поттикнување кон некое дејство, повик да се направи нешто. Ја, земи ти да видам што ќе направиш. Ја излези стара мајко на прозорецот! Ја подај ми рујно вино! Ја запеј ми една песна! 2. За изразување негодување, несогласување. Ја, ти ќе ми кажеш!