јабана

Именка, женски род

Архаизам.

Само во еднина.

Значење на јабана:

Туѓина, странство. Замина на јабана. Се врати од јабана. Туѓина ‒ јабана.

Фразеолошки израз / поговорка:

Отиде јабана ‒ За материјална добивка ‒ се изгуби во неповрат, попусто. Ми се истури млекото, отиде јабана.

Оригинални податоци:

јабана, (само едн.) ж. (арх.) Туѓина, странство. Замина на јабана. Се врати од јабана. Туѓина ‒ јабана. ◊ Отиде јабана ‒ За материјална добивка ‒ се изгуби во неповрат, попусто. Ми се истури млекото, отиде јабана.