Јабланица

Именка, женски род

Топоним.

Значење на Јабланица:

Планина во Македонија.

Оригинални податоци:

Јабланица ж. Планина во Македонија.