јаболчарник

Именка, машки род

Значење на јаболчарник:

Место насадено со јаболкници.

Множина: јаболчарници.

Оригинални податоци:

јаболчарник, мн. јаболчарници м. Место насадено со јаболкници.