јаболчица

Именка, женски род

Значење на јаболчица:

1. (анат.) Поиздаден дел од лицето, под очите; јаболко_3. Бледи јаболчици. Румени јаболчици.

2. Дел од автомобил, зглоб што учествува во поврзувањето на предното тркало со воланот.

Множина: јаболкчици, јаболчици, јаболчници.

Алтернативно: јаболкчица јаболчница

Оригинални податоци:

јаболчица, мн. јаболчици, јаболкчица, мн. јаболкчици и јаболчница, мн. јаболчници ж. 1. (анат.) Поиздаден дел од лицето, под очите; сп. јаболко 3. Бледи јаболчици. Румени јаболчици. 2. Дел од автомобил, зглоб што учествува во поврзувањето на предното тркало со воланот.