јаболчиште

Именка, среден род

Значење на јаболчиште:

1. Аугм. од јаболко.

2. Место засадено со јаболкници. Низ јаболчиштето се искачија на ритчето.

Множина: јаболчишта.

Оригинални податоци:

јаболчиште, мн. јаболчишта ср. 1. Аугм. од јаболко. 2. Место засадено со јаболкници. Низ јаболчиштето се искачија на ритчето.