јаболкар

Именка, машки род

Значење на јаболкар:

1. Лице што бере или што продава јаболка.

2. (разг.) Љубител на јаболка. Тој е јаболкар, што јаде многу јаболка.

Множина: јаболкари.

Оригинални податоци:

јаболкар, мн. јаболкари м. 1. Лице што бере или што продава јаболка. 2. (разг.) Љубител на јаболка. Тој е јаболкар, што јаде многу јаболка.