јаболкце

Именка, среден род

Значење на јаболкце:

1. Дем. од јаболко.

2. (анат.) јаболчица Имаше испакнати јаболкца на образите.

3. (анат.) Врвовите на прстите на рацете. Почувствува болка на јаболкцата од прстите.

4. Адамово јаболко.

Множина: јаболкца.

Оригинални податоци:

јаболкце, мн. јаболкца ср. 1. Дем. од јаболко. 2. сп. (анат.) јаболчица 1. Имаше испакнати јаболкца на образите. 3. (анат.) Врвовите на прстите на рацете. Почувствува болка на јаболкцата од прстите. 4. в. Адамово јаболко.