јаболкобер

Именка, машки род

Само во еднина.

Значење на јаболкобер:

Собирање, берба на јаболка.

Оригинални податоци:

јаболкобер (само едн.) м. Собирање, берба на јаболка.