јаболков

Придавка

Значење на јаболков:

Што е од јаболкница или од јаболко. Јаболков цвет. Јаболков оцет.

Членувана форма: јаболковиот.

Оригинални податоци:

јаболков, јаболковиот прид. Што е од јаболкница или од јаболко. Јаболков цвет. Јаболков оцет.