јеромонах

Именка, машки род

Значење на јеромонах:

Свештеник-калуѓер во православната црква, калуѓер што може да ги врши сите свештенички активности како световниот свештеник. Ракописот го напишал јеромонахот Михаил.

Множина: јеромонаси.

Оригинални податоци:

јеромонах, мн. јеромонаси м. Свештеник-калуѓер во православната црква, калуѓер што може да ги врши сите свештенички активности како световниот свештеник. Ракописот го напишал јеромонахот Михаил.