ка!

Извик

Значење на ка!:

Извик со кој се тераат, се гонат говеда.

Последна промена: 11.05.2021 14:22

Оригинални податоци:

ка!, изв. Извик со кој се тераат, се гонат говеда.