ка!

Извик

Значење на ка!:

Извик со кој се тераат, се гонат говеда.

Оригинални податоци:

ка!, изв. Извик со кој се тераат, се гонат говеда.