каба

Придавка

Разговорен збор, израз.

Неменлив.

Значење на каба:

1. За штоф – дебел и неквалитетен .

2. (прен.) За човек – што е неотпорен, неиздржлив.

Последна промена: 11.05.2021 14:22

Оригинални податоци:

каба, немен. прид. (разг.) 1. За штоф – дебел и неквалитетен . 2. (прен.) За човек – што е неотпорен, неиздржлив.