кабает

Именка, машки род

Разговорен збор, израз.

Значење на кабает:

1. Вина, кривица. Ќе им суди судот, ако имаат кабает.

2. кабаетлија. Кабает сум, си признавам.

Множина: кабаети.

Оригинални податоци:

кабает, мн. кабаети м. (разг.) 1. Вина, кривица. Ќе им суди судот, ако имаат кабает. 2. сп. кабаетлија. Кабает сум, си признавам.