кабаетлија

Придавка

Разговорен збор, израз.

Неменлив по род.

Значење на кабаетлија:

Виновен. Кабаетлија е бостанџијата што не си го варди бостанот.

Множина: кабаетлии.

Оригинални податоци:

кабаетлија, мн. кабаетлии немен. по род прид. (разг.) Виновен. Кабаетлија е бостанџијата што не си го варди бостанот.