кабак

Именка, машки род

Дијалектен збор.

Значење на кабак:

Тиква.

Множина: кабаци.

Последна промена: 11.05.2021 14:22

Оригинални податоци:

кабак, мн. кабаци м. (дијал.) Тиква.