кабак

Именка, машки род

Дијалектен збор.

Значење на кабак:

Тиква.

Множина: кабаци.

Оригинални податоци:

кабак, мн. кабаци м. (дијал.) Тиква.