кабала

Заменка

Само во еднина.

Значење на кабала:

Средновековно еврејско, тајно религиозно-филозофско учење засновано врз езотерична интерпретација на светите еврејски списи; мистици

Оригинални податоци:

кабала (само едн.) ж. Средновековно еврејско, тајно религиозно-филозофско учење засновано врз езотерична интерпретација на светите еврејски списи; мистицизам.