кабаница

Именка, женски род

Значење на кабаница:

1. Долга наметка, обично со ќулавка, што се носи над облеката, за заштита од дожд и студ. Тие имаат добри кабаници и ќулавки од материјал што не пропушта. Конзулот ја наметна својата службена кабаница.

2. Вид пита.

Множина: кабаници.

Последна промена: 11.05.2021 14:22

Оригинални податоци:

кабаница, мн. кабаници ж. 1. Долга наметка, обично со ќулавка, што се носи над облеката, за заштита од дожд и студ. Тие имаат добри кабаници и ќулавки од материјал што не пропушта. Конзулот ја наметна својата службена кабаница. 2. Вид пита.