кабаст

Придавка

Значење на кабаст:

Што зазема многу простор, што е со големи димензии, крупен. Мебелот е кабаст и не може да се смести тука. Не е тешко, само е кабасто.

Членувана форма: кабастиот.

Последна промена: 11.05.2021 14:22

Оригинални податоци:

кабаст, кабастиот прид. Што зазема многу простор, што е со големи димензии, крупен. Мебелот е кабаст и не може да се смести тука. Не е тешко, само е кабасто.