кабил

Придавка

Разговорен збор, израз.

Неменлив.

Значење на кабил:

Што е во состојба, што е спремен нешто да направи, способен. Ако не кажеш ти, таа ќе е кабил да каже.

Изведени зборови:

  • кабил, прил. Ако е кабил да ме земете со вас.

Последна промена: 11.05.2021 14:22

Оригинални податоци:

кабил немен. прид. (разг.) Што е во состојба, што е спремен нешто да направи, способен. Ако не кажеш ти, таа ќе е кабил да каже. ‖ кабил прил. Ако е кабил да ме земете со вас.