кабина

Именка, женски род

Значење на кабина:

Мала, изделена просторија со посебна намена. Пилотска кабина. Телефонска кабина. Бродска кабина. Шоферска кабина.

Множина: кабини.

Изведени зборови:

  • кабинка, и. ж. дем.

Последна промена: 11.05.2021 14:22

Оригинални податоци:

кабина, мн. кабини ж. Мала, изделена просторија со посебна намена. Пилотска кабина. Телефонска кабина. Бродска кабина. Шоферска кабина. ‖ кабинка, мн. кабинки ж. дем.