казна

Именка, женски род

Значење на казна:

Мерка што се применува кон некого поради некаква вина, направен престап, пропуст, злосторство и сл. Парична казна. Смртна казна. Доживотна казна.

Множина: казни.

Последна промена: 11.05.2021 14:22

Оригинални податоци:

казна, мн. казни ж. Мерка што се применува кон некого поради некаква вина, направен престап, пропуст, злосторство и сл. Парична казна. Смртна казна. Доживотна казна.