килограм

Именка, машки род

Значење на килограм:

Мерна единица за тежина од 1000 грама.

Множина: килограми.

Оригинални податоци:

килограм, мн. килограми м. Мерна единица за тежина од 1000 грама.