километар

Именка, машки род

Значење на километар:

Мерна единица за должина од 1000 метри.

Множина: километри.

Оригинални податоци:

километар, мн. километри м. Мерна единица за должина од 1000 метри.