ќаа

Именка, машки род

Архаизам, Дијалектен збор.

Множина: ќаи.

Оригинални податоци:

ќаа, мн. ќаи м. (арх., дијал.) в. ќаја.