ќаба

Именка, женски род

Само во еднина.

Значење на ќаба:

Аџилак, посета на муслиманското светилиште Ќаба (Каба) во Мека.

Оригинални податоци:

ќаба (само едн.) ж. Аџилак, посета на муслиманското светилиште Ќаба (Каба) во Мека.