ќај

Именка, машки род

Значење на ќај:

Леб замесен со маја од наут, составен од повеќе парчиња во форма на квадрат, во средината исполнети со сирење, кои одделно се продаваат.

Множина: ќаи.

Оригинални податоци:

ќај, мн. ќаи м. Леб замесен со маја од наут, составен од повеќе парчиња во форма на квадрат, во средината исполнети со сирење, кои одделно се продаваат.