ќаја 2

Именка, машки род

Архаизам.

Значење на ќаја:

1. а) Главен овчар. б) Сопственик на многу овци, богат сточар.

2. Управник, надзорник на имот; застапник на везирот.

Множина: ќаи.

Оригинални податоци:

ќаја2, мн. ќаи м. (арх.) 1. а) Главен овчар. б) Сопственик на многу овци, богат сточар. 2. Управник, надзорник на имот; застапник на везирот.