ќајџија

Именка, машки род

Значење на ќајџија:

Тој што прави ќај, ќаја.

Множина: ќајџии.

Последна промена: 11.05.2021 14:22

Оригинални податоци:

ќајџија, мн. ќајџии м. Тој што прави ќај, ќаја.