ќарџија

Именка, машки род

Разговорен збор, израз.

Значење на ќарџија:

1. Тој што е лаком по пари, по заработка.

2. Прекупец.

Множина: ќарџии.

Оригинални податоци:

ќарџија, мн. ќарџии м. (разг.) 1. Тој што е лаком по пари, по заработка. 2. Прекупец.