ќарлија

Придавка

Архаизам.

Неменлив по род.

Значење на ќарлија:

Што спечалил, што заработил нешто, што е во добивка. Излезе ќарлија од таа работа.

Множина: ќарлии.

Оригинални податоци:

ќарлија, мн. ќарлии немен. по род прид. (арх.) Што спечалил, што заработил нешто, што е во добивка. Излезе ќарлија од таа работа.