ќе

Честица

Значење на ќе:

Честичка за образување идно време, минато-идно време и идно прекажано време. Ако не побрзам, ќе задоцнам на состанокот.Јас ќе го зготвам ручекот. Ќе да беше полноќ кога се враќаше од полето.

Оригинални податоци:

ќе чест. Честичка за образување идно време, минато-идно време и идно прекажано време. Ако не побрзам, ќе задоцнам на состанокот.Јас ќе го зготвам ручекот. Ќе да беше полноќ кога се враќаше од полето.