ќебапчија

Именка, машки род

Значење на ќебапчија:

Тој што пече и продава ќебапчиња.

Множина: ќебапчии.

Оригинални податоци:

ќебапчија, мн. ќебапчии м. Тој што пече и продава ќебапчиња.